تعاونی فرش دست بافت

وب سایت تعاون متعلق به اتحادیه سراسری تعاونی تولید کنندگان فرش دستباف ایران میباشد.
این وب سایت دارای سیستم عضوگیری میباشد و کاربران اتحادیه میتوانند از آن طریق ثبت نام کنند.

جزئیات پروژه

  • آدرس : taavon.co
  • تاریخ تکمیل : اردیبهشت 1394
  • ساختار : php & wordpress