دانلود رزومه

مهارت ها

45 %
JavaScript
97 %
Html5 & Css3
99 %
Wordpress
50 %
Photoshop
60 %
PHP

تحصیلات

1393
دانشگاه آزاد نجف آباد

کارشناسی برنامه نویسی تحت وب با معدل چهارده و بیست و پنج صدم