درحال بارگزاری...

مرکز امیرکبیر


آموزشی

وب سایت مرکز آموزشی امیر کبیر وب سایتی استاتیک بوده که توسط HTML & CSS طراحی شده.
در کدنویسی صفحات این سایت با استفاده از کدهای CSS3 انیمیشن های زیبایی بکار رفته و برای قسمت فرم تماس در صفحه تماس با ما با استفاده از PHP و MySQL پنل مدیریتی طراحی شده که میتوان پیام های ارسال شده را مدیریت و پاسخ داد.

دسته بندی

آموزشی